Månadens medlem

Svenska Ridtravarföreningen Västra Götaland/Halland

Månadens medlem Oktober 2019

Tina Hjorth


Vi väntar på en presentation...

2019 April - Elin Eriksson
2019 Maj - Linda Lidslot
2019 Juni - Ellen Riise

2019 Juli - Zofia Hyltse

2019 Augusti - Caroline Andersson

2019 September - Maria Aldenbrand

2019 Oktober - Tina Hjorth


Månadens medlem


Månadens medlem lottas mellan våra betalande medlemar. Man kan endast bli månadens medlem en gång per år.

Månadens medlem får om denne vill presentera sig här på hemsidan och är även med om utlottning av pris på nästkommande årsmöte.