Styrelsen

Styrelsen 2017

Rebecka Christiansson - Ordförande

Ida Segerlind - Vice ordförande

Eva Christiansson - Kassör

Therese Hellberg - Suppleant

Michaela Vendelmo - Sekreterare

Helene Lundin - Webbansvarig

Bild kommer inom kort!

Carina Johansson - Suppleant

Svenska Ridtravarföreningen

Distrikt

Västra Götaland/Halland