Styrelsen

Styrelsen 2017

Rebecka Christiansson - Ordförande

Helene Lundin - Vice ordförande

Eva Christiansson - Kassör

Michaela Vendelmo - Suppleant

Bild kommer inom kort!

Live Stårbeck - Sekreterare

Annie Hjälm - Ledamot

Bild kommer inom kort!

Carina Johansson - Suppleant

Svenska Ridtravarföreningen

Distrikt

Västra Götaland/Halland