Hopptävling 24 juni

Proposition för Ridtravarföreningen Distrikt Västra Götaland/Hallands hopptävling

 

 

Datum: 24/6 – 2018

Första start: 10:00

Sekretariatet öppnar: 9:00

Domare: Live Stårbeck

Plats: Essunga Ryttarförening, Nossebro

Tävlingsansvariga: Rebecka Christiansson & Helene Lundin

 

1. Tävlingen är öppen endast öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarföreningen Västra Götaland/Halland. Hästen skall vara registrerad i ST eller likvärdigt utländskt förbund. Hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall uppges i anmälan. Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem. Kontroller kan ske. Hästen skall vara vaccinerad och vaccinationsintyg skall uppvisas INNAN URLASTNING! Du skall klara av hästen på okänd plats med okända hästar och människor. Hundar ska hållas kopplade. Pay&Jump kommer att hållas öppen i samtliga klasser.

 

2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR för att vara uppdaterad om vad som gäller. För denna tävling gäller TR 1 och TR 3 Dessa hittar du på ridtravare.com under fliken dokument.

 

3. Anmälan görs per mejl till ridtravaren@live.se. Anmälan ska innehålla hästens registrerade namn och regnummer, ryttarens namn och telefonnummer, samt vilka klasser du vill rida. Pay&Jump är öppet i alla klasser. Vid frågor kontaktar du ridtravaren@live.se. Anmälningstiden går ut 19/6 24,00. Betalning skall ske i samband med anmälan, se TR, till BG 333-2699, märk din betalning med hästens namn+ hopp. Vid för få starter kan tävlingen komma att ställas in. Max tre (3) starter per häst/dag dock max två (2) starter per ekipage/dag.

 

4. Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. Det ska vara oss tillhanda senast 4 veckor efter tävlingsdagen, dvs den 22/6.

 

5. Efteranmälan mottages i mån av plats.

 

6. Uteblivna ekipage är ändå tvungna att betala och det läggs på en straffavgift på 100 kr utöver startavgiften.

 

7. Tävlingen sker utomhus på gräs och framridning på gräs. Vid dåligt väder kan tävlingen komma att ske i ridhus 30x60.

 

8. Startlistor kommer finnas på vår facebooksida och vår hemsida ridtravareivast.se fyra (4) dagar innan start.

 

9. Uppstallning är ej möjlig.

 

10. Ekipagen deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarförbundet inte tecknar någon försäkring åt dig.

 

Klass Avgift Pris

1. 30cm stilhoppning 160:- Rosett, plakett, hederspris

2. 50cm stilhoppning 160:- Rosett, plakett, hederspris

3. 70cm idealtid 160:- Rosett, plakett, hederspris

4. 90cm idealtid 160:- Rosett, plakett, hederspris

 

 

11. Pay&Jump är öppen för ALLA, oavsett ras. Deltagarrosett till varje ekipage.

 

12. Ridtravarföreningen Västra Götaland/Hallands 10-års jubileums cup.

Denna tävlingen är den sista i ovan nämnda cup. När tävlingen är slut kommer det vinnande ekipaget i cupen få segertäcke, pokal samt rosett.

 

 

Hjärtligt välkomna!

 

Svenska Ridtravarföreningen

Distrikt

Västra Götaland/Halland