Trab DM 2018

Proposition för

Svenska Ridtravarföreningen Västra Götaland/Hallands

distriktmästerskap i trab 20 oktober 2018!

 

Datum: 20/10 2018

Första start: 10:00

Sekretariatet öppnar: 9:00

Plats: Olsegården, Tvååker

Domare: Helene Lundin

 

1. Tävlingen är öppen för medlemmar i Svenska Ridtravarföreningen distrikt Västra Götaland/Halland. Hästen ska vara registrerad i ST eller likvärdigt utländskt förbund. Hästens fullständiga namn och reg-nummer skall uppges i anmälan.

Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem. Kontroller kan ske. Hästen ska vara vaccinerad och vaccinationsintyg skall uppvisas INNAN urlastning. Du skall klara av hästen på okänd plats med okända hästar och människor. Hundar ska hållas kopplade.

 

2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att läsa igenom TR för att vara uppdaterad om vad som gäller. För denna tävling gäller TR 1 och TR 4 från 2017. Dessa hittar du på ridtravare.com under fliken dokument.

 

3. Anmälan görs till ridtravaren@live.se, märk mejlet med ”Trab DM”. Ange hästens fullständiga namn och registreringsnummer. Ryttarens namn och telefonnummer samt vilka klasser du vill starta. Max 3 starter/häst på en dag, max 2 starter per ekipage/dag. Pay&trab är öppen i samtliga klasser.

Anmälningstiden utgår den 15 oktober 24:00.

Betalningen ska ske till BG 333-2699 i samband med anmälan, se TR. Betalningen ska vara oss tillhanda senast 16 oktober.

 

4. Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter tävlingstillfället, vilket infaller den 17 november.

 

5. Efteranmälningar mottages i mån av plats fram till första starten för klassen.

 

6. Uteblivna ekipage är ändå tvungna att betala och det läggs på en straffavgift på 100 kr utöver startavgiften.

 

7. Tävlingen sker i ridhus 20x40 (grus) och framridning i paddock (grus).

 

8. Startlistor kommer finnas på vår facebooksida och vår hemsida ridtravareivast.se fyra (4) dagar innan start.

 

9. Uppstallning är ej möjlig.

 

10. Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarföreningen som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför över ditt olycksfallsskydd. Alla deltagare bereds tillfälle att före tävlingarna granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder. Om en deltagare anser att han/hon inte vill delta på grund av banans eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

 

11. Klass Avgift Pris

1. Lätt klass 160:- Rosett, plakett, pokal (1-3), hederspris

2. MSV klass 160:- Rosett, plakett, pokal (1-3), hederspris

3. Svår klass 160:- Rosett, plakett, pokal (1-3), hederspris

 

Pay&trab finns i alla klasser och är öppen för alla raser, medlemskap behövs inte. Men observera att det är Ridtravarförbundets program som rids. Tävlingsstarterna går före P&D. Deltagarrosett till samtliga ekipage. Kostnad och anmälningsvillkor är detsamma som ovan.

 

12. Distriktmästerskap

Distrikstmästare blir det bästa ekipaget i varje klass . Vinner samma ekipage flera klasser blir denne DMmästare i den högsta klassen och tvåan i andra klassen vinner.

 

Distriksmästarna utses efter att alla klasserna är avslutade. Då delas DMrosett och vinsttäcke ut till segrande ekipage.

 

 

Hjärtligt välkomna!

 

Svenska Ridtravarföreningen

Distrikt

Västra Götaland/Halland