Styrelsen

Svenska Ridtravarföreningen Västra Götaland/Halland

              VÄRDEGRUND

"Vacker och smart, ridtravare såklart"

  • Ridtravarföreningen Västra Götaland/Halland ska verka för att alla medlemmar ska känna sig sedda och välkomna oavsett vilken aktivitet de väljer att delta i, eller besöka. 

  • Eventuella frågor om oss och det vi gör ska besvaras så snart det går och vet vi inte svaret just då, ska vi återkoppla så fort vi tagit reda på svaret.

  • Vid tävlingar eller andra aktiviteter får ingen, vare sig ansvariga, funktionärer eller tävlande behandla någon, vare sig människor eller djur, på ett nonchalant eller otrevligt sätt, utan alla ska känna sig välkomna.

  • Funktionärerna ska alltid uppskattas för sitt engagemang - utan dem, inga aktiviteter. 

  • Hyrda anläggningar och lokaler ska alltid lämnas i bästa skick och hyresvärden behandlas med tillbörlig respekt.

  • Styrelsen ska samverka och planera för att kunna erbjuda medlemmarna olika tävlingar och aktiviteter.

  • Alla i föreningen ska behandla varandra med respekt och även när det finns meningsskiljaktigheter ska ingen form av mobbing eller annan särbehandling ske. 

  • Alla ska alltid verka för föreningens bästa och göra sitt yttersta för att tillgodose medlemmarnas intressen. Vidare ska alla uppträda på ett sådant sätt att vi inte skadar föreningen och dess rykte - detta gäller även utanför föreningens aktiviteter. 

Vilka är då vi i styrelsen? 


Nya styrelsemedlemmar valdes in vid vårt årsmöte, 2020-01-26, uppdatering av styrelsesammansättningen kommer göras så snart vi har haft vårt konstituerande styrelsemöte som kommer att äga rum i början av februari.


Vi är ett gäng glada tjejer i olika åldrar och varianter. Vi kompletterar varandra bra och är bra på olika saker.


Ibland tänker vi olika, men det ser vi som styrkor snarare än nackdelar. 


Vi är en ny styrelse sedan februari 2019 och vi gör så gott vi kan för att jobba ihop oss till ett starkt team.


Har ni tankar och/eller funderingar är ni alltid välkomna att maila oss på ridtravaren@live.se

Anna-Karin "Annie" Hjälm - Ordförande
Annie bor i Lödöse med sin häst och sin katt.

Har 2 barn och två barnbarn i Stockholm. 
Jobbar som bussförare. 

Bibbi Tränk - Vikarierande Sekreterare
Bibbi bor i Landvetter med sin make, katten Dennis och hästen Kanditama. Har 2 barn och 3 barnbarn. Bibbi jobbar som master data specialist på Essity.

Titti Rödbro - Kassör
Titti bor i Alafors med sin sambo, hund, katt och

2 hästar. Jobbar som florist.