Nytt från Förbundet


Information från förbundet, 2019-09-13;


Bra om vi håller oss uppdaterade vad som gäller ang. karenstider. Speciellt de som är ute och tävlar mycket. Skärpta kontroller kommer att införas inom ridsporten.Karenstids- och förbudslistor


Information om förbud och karenstider som gäller vid tävling och träning inför tävling samt läkemedelsinformation.

Tidigare har Svenska Ridsportförbundet i samarbete med Svensk Trav- och Galoppsport publicerat flera olika karenstidslistor där man redogjort för karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder. Dessa listor har nu sammanförts till ett dokument för bättre översiktlighet.
Listan är framtagen tillsammans med Svensk Trav- och Galoppsport i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan, med benäget tillstånd, använda informationen.

Listan består av två delar:
A-listan som innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning.
B-listan som innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling.
Listan kan revideras flera gånger per år.


OBS! Från 2019-04-01 har vaccin mot hästinfluensa 7 dagars karenstid.


https://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_77817/cf_559/Karenstider_samtliga_190701.PDF