Propositioner

Svenska Ridtravarföreningen Västra Götaland/Halland

PROPOSITIONER
för tävlingar 2020

Allmänna bestämmelser för våra tävlingar i
Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Västra Götaland1.   Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Västra Götaland. Hästen måste vara registrerad i ST eller

      SPTF, eller motsvarande i andra nordiska länder. Hästens fullständiga namn och registreringsnummer skall anges vid anmälan.


      Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem i vår förening, kontroller kan ske. Din häst ska vara vaccinerad för att få delta.

      Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.


2.   Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att vara väl påläst på reglementet som du hittar på

      ridtravare.com


      Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarföreningen som arrangör inte tecknar någon försäkring för dig, se därför

      över ditt olycksfallskydd.


3.   Alla deltagare bereds tillfälle att granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de förhållanden som råder.

      Om deltagaren anser att han/hon inte vill delta på grund av banan eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri strykningsrätt med

      återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.


      Anmälda ekipage som uteblir utan avanmälan skall utan anmodan betala en extra avgift på 100:- utöver start-/anmälningsavgift.


4.   Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.


5.   En ekipagekontrollant kan finnas på plats och göra slumpmässiga kontroller så att utrustning och tävlingar följer tävlingsreglementet.


6.   Anmälan sker i sekretariatet INNAN urlastning av häst, då den ska vara försedd med träns och med nummerlappen väl synlig.


7.   Efteranmälningar mottages i mån av plats till och med 60 minuter före första start. Efteranmälningsavgift tillkommer med 50kr.


8.   Uppstallning finns ej.


9.   Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på ridtravareivast.se senast 5 dagar före start.


10. Pay&Drive/Jump/Ride/Show är öppet för alla raser i mån av plats. Observera att det är Ridtravarförbundets TR och program som följs.

11. Avgifter kan endast återfås mot uppvisande av veterinär-/läkarintyg. Intyget skall vara arrangören tillhanda senast 4 veckor efter

      tävlingstillfället.


12. Anmälan görs via mail till adress: ridtravaren@live.se

13. Ange ditt fullständiga namn + adress. Hästens fullständiga namn och registreringsnummer och vilken klass/klasser du vill starta. Max 3 starter

      per häst/dag. OBS! Skall hästen starta 3 ggr får den gå med samma ryttare 2 ggr, den 3.e starten skall göras med en annan ryttare.

14. Anmälningsavgiften betalas till BG 333-2699 i samband med anmälan. Vid för få anmälningar kan tävlingen komma att ställas in.


Distriktsmästerskap DRESSYR 26/10-19

Plats: Tosseryds Ryttarförening, Tosserydsvägen 10, Borås

Vägbeskrivning: Googla på https://www.google.com/maps/place/Tosserydsv%C3%A4gen+10,+506+49+Bor%C3%A5s/@57.7585684,12.9807449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465aa123cf8a06ff:0xa61e4f257949f36!8m2!3d57.7585656!4d12.9829335?hl=sv-SE

 

Tid: Kl 11.00

Sekretariatet öppnar kl 10.00 – anmälan skall ske innan urlastning då hästens pass även skall visas.

Domare: Johanna Näshammar

Tävlingsansvarig: Titti Rödbro
Tävlingen går inomhus.

Framridning på grus.
Anmälan öppnar den 30 september. Sista anmälningsdag 20/10-19, kl 24.00

Klass 1. E:1 – Startavgift 180:-
Rosett, plakett, pokal (1 - 3), hederspris, placering 1 – 6           

Klass 2. D:2 – Startavgift 180:-
Rosett, plakett, pokal (1 - 3), hederspris, placering 1 – 6

Klass 3. C:2 – Startavgift 180:-
Rosett, plakett, pokal (1 - 3), hederspris, placering 1 – 6

 

Klass 4. B:1 – Startavgift 180:-
Rosett, plakett, pokal (1 - 3), hederspris, placering 1 – 6


OBS!* Om en deltagare vill starta mer än en gång i en klass, räknas endast den första starten som DM-start, den andra är UTOM TÄVLAN, dvs belönas med DELTAGARROSETT.


OBS!** TR gällande denna tävling hittar ni på ridtravare.com – TR 2. Övriga bestämmelser gällande tävling finns under fliken TR 1.

Dressyrprogrammen hittar ni under rubriken Dressyrprogram på samma websida.

 

Ryttarmeddelande och preliminär startlista kommer ut den 21 oktober 2019.

 

Välkommen med din anmälan till ridtravaren@live.se – anmälan öppnar den 30 september.

 

 Hjärtligt välkomna önskar

 Ridtravarföreningen Distrikt Västra Götaland/Halland

getthegallopLogotype
Ale Ridsport
Börjes i Tingsryd
Mingemars Foto
Jennys HästHälsa Logotype
ATG_Horse Logotype
56414140_762023047531635_2660202386936561664_n
58383118_2215873958492278_898041897400926208_n
55954353_382622535669271_7103031723172036608_n
13557695_842217312589435_6871174014416378821_n
svensk travsport
hööks
krafft2
Djurskyddsföreningen
Agria_djurforsakring_1
Tollans Hästfoder