Propositioner

PROPOSITIONER
för tävlingar 2020

Allmänna bestämmelser för våra tävlingar i
Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Västra GötalandOBS!!! ÄNDRADE BETALNINGSRUTINER UNDER COVID-19 PANDEMIN1.  Tävlingen är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Ridtravarföreningen Distrikt Västra Götaland. Hästen måste vara

     registrerad i ST eller ST eller SPTF, eller motsvarande i andra nordiska länder. Hästens fullständiga namn och

     registreringsnummer skall anges vid anmälan.

     Det är deltagarens skyldighet att se till att denne är medlem i vår förening, kontroller kan ske. Din häst ska vara

     vaccinerad för att få delta.
     Du ska klara av att hantera din häst på en plats med okända hästar och människor. Hundar skall hållas kopplade.

     Ingen nedre åldersgräns finns för att delta i tävling. Medhjälpare får vara behjälplig i Pay-klasser.

2.  Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente. Se till att vara väl påläst på reglementet

     som du hittar på ridtravare.com

     Ryttare deltar på egen risk, vilket innebär att Svenska Ridtravarföreningen som arrangör inte tecknar någon försäkring

     för dig, se därför över ditt olycksfallskydd.     

3.  Alla deltagare bereds tillfälle att granska bana och kringmiljö och utifrån detta själva avgöra om de vill tävla under de

     förhållanden som råder.
     Om deltagaren anser att han/hon inte vill delta på grund av banan eller miljöns beskaffenhet äger deltagaren fri

     strykningsrätt med återbetalning av eventuellt erlagda avgifter.

4.  Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

5.  En ekipagekontrollant kan finnas på plats och göra slumpmässiga kontroller så att utrustning och tävlingar följer

     tävlingsreglementet.


COVID-19;

6.  Anmälan och betalning via Swish sker i sekretariatet INNAN urlastning av häst, som då ska vara försedd med

     träns och med nummerlappen väl synlig.

7.  Max 20 starter/klass - vid för få anmälningar kan tävlingen komma att ställas in.

8.  Max 1 medhjälpare per ekipage under Corona.

9.  Tänk på att hålla avstånd till varandra och känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma!

10. Uppstallning finns ej.

11. Startlistor och ryttarmeddelande presenteras på ridtravareivast.se, se angivet datum i propositionen.

12. Pay&Drive/Jump/Ride/Show är öppet för alla raser i mån av plats. Observera att det är Ridtravarförbundets TR och

      program som följs.

13. Anmälan görs via mail till adress: ridtravaren@live.se

14. Ange ditt fullständiga namn + adress. Hästens fullständiga namn och registreringsnummer och vilken klass/klasser du

      vill starta.

15. Startavgift 180:- för tävlande medlemmar (Nationaldagsdressyren 200:-/start), 150:- för Pay-klasser (utom tävlan).

16. Max 3 starter per häst/dag. OBS! Skall hästen starta 3 ggr får den gå med samma ryttare 2 ggr, den 3.e starten skall

      göras med en annan ryttare.

17. I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn på start/resultatlista och även att vi kan fotografera dig

       inne på banan under dagen. För att läsa mer om GDPR finns det information på www.datainspektionen.se

I N S T Ä L L T


T  R A B

med

Pay&Trab


21 juni 2020


Plats: Ridklubben i Grästorp, Odenslund 2, 467 94 Grästorp
Vägbeskrivning: Googla på
https://www.google.se/maps/place/Ridklubben+i+Gr%C3%A4storp/@58.3415668,12.6842952,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46452dcdbded8821:0x810c19c4236759e6!8m2!3d58.341564!4d12.6864839
Tid: Kl 11.00
Sekretariatet öppnar kl 10.00 – anmälan skall ske innan urlastning då hästens pass även skall visas.
Domare: Uppdateras inom kort
Tävlingsansvarig: Annie Hjälm
Tävlingen går utomhus – vid dåligt väder i ridhus.
Framridning på grus/i ridhus.


Anmälan är öppen, sista anmälningsdag 15/6-20, kl 24.00


Klass 1. Lätt TRAB – Startavgift 180:- (P&T 150:-)
Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)

        
Klass 2. Medelsvår TRAB – Startavgift 180:- (P&T 150:-)
Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)


Klass 3. Svår TRAB – Startavgift 180:- (P&T 150:-)
Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)

 
OBS! TR gällande denna tävling hittar ni på ridtravare.com – TR 4. Övriga bestämmelser gällande tävling finns under fliken TR 1.


Ryttarmeddelande och preliminär startlista kommer ut den 17 juni 2020.
Välkommen med din anmälan till ridtravaren@live.se


Hjärtligt välkomna önskar


 Ridtravarföreningen Distrikt Västra Götaland

I N S T Ä L L T


H O P P N I N G
med
Pay&Jump


5 juli 2020


Plats: Sjöviks Ryttarförening, Östadsvägen 391, 443 74 Sjövik
Vägbeskrivning: Googla på

https://www.google.se/maps/place/Östadsvägen+391,+443+74+Sjövik/@57.9281787,12.3649872,440m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46455047e11a4d29:0x9dac5c92725d3660!8m2!3d57.9281759!4d12.3671759


Tid: Kl 11.00
Sekretariatet öppnar kl 10.00 – anmälan skall ske innan urlastning då hästens pass även skall visas.
Domare: Uppdateras inom kort
Tävlingsansvarig: Uppdateras inom kort

Tävlingen går utomhus i gruspaddock – vid dåligt väder i ridhus.

Uppvärmning i ridhus alt paddock.


Anmälan öppnar är öppen, sista anmälningsdag 28/6-20, kl 24.00


Klass 1. 40 cm, Stilbedömning – Startavgift 180:- (Pay&Jump 150:-)
Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)  

      
Klass 2. 50 cm, Stilbedömning – Startavgift 180:- (Pay&Jump 150:-)
Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)


Klass 3. 60 cm, Idealtid - Startavgift 180:- (Pay&Jump 150:-)

Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)


Klass 4. 70 cm, Idealtid - Startavgift 180:- (Pay&Jump 150:-)

Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)


OBS! TR och program gällande denna tävling hittar ni på ridtravare.com – TR 3.
Övriga bestämmelser gällande tävling finns under fliken TR 1.


Ryttarmeddelande och preliminär startlista kommer ut den 30 juni 2020.
Välkommen med din anmälan till ridtravaren@live.se


Hjärtligt välkomna önskar


Ridtravarföreningen Distrikt Västra GötalandI N S T Ä L L T


T Ö M K Ö R N I N G

med

Pay&Drive


9 augusti 2020
Plats:
Vägbeskrivning: Googla påTid: Kl 11.00
Sekretariatet öppnar kl 10.00 – anmälan skall ske innan urlastning då hästens pass även skall visas.
Domare:
Tävlingsansvarig: Titti Rödbro

Tävlingen går i ridhus.

Framkörning i paddock.


Anmälan öppnar 12/7, sista anmälningsdag 2/8-20, kl 24.00


Klass 1. Skrittprogram – Startavgift 180:- (Pay&Drive 150:-)
Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)

       
Klass 2. Travprogram – Startavgift 180:- (Pay&Drive 150:-)
Rosett, plakett, hederspris (placering 1 – 6)

 
OBS! TR och program gällande denna tävling hittar ni på ridtravare.com – TR 5.
Programmen hittar du under rubriken Bedömningsprotokoll. Övriga bestämmelser gällande tävling finns under fliken TR 1.


Ryttarmeddelande och preliminär startlista kommer ut den 4 augusti 2020.

Välkommen med din anmälan till ridtravaren@live.se


Hjärtligt välkomna önskar


Ridtravarföreningen Distrikt Västra Götaland

Jennys HästHälsa Logotype
svensk travsport
Djurskyddsföreningen
KrafftNy2020
Börjes
Djurskyltar-logo-hund
stalnackebakgrund (1)
61152822_275170859939540_4539867241750986752_n